FAQ

Veelgestelde vragen

Investeren in een aankoopmakelaar levert je geld op, bespaart je tijd en biedt je zekerheid.

Een eigen onafhankelijk adviseur, afgestemd op jouw wensen. Eén loket, één vast aanspreekpunt voor al je financiële vraagstukken. Schade, belastingen, onderhoud woning, pensioen of hypotheek. Informeer naar onze mogelijkheden.

Een verklaring van de bank waarin de bank garant staat voor een bepaald bedrag. Meestal wil de verkoper 10% van de koopsom als zekerheid hebben. Dit bedrag mag dan in de vorm van een bankgarantie neergelegd worden bij de notaris.

Wanneer je een woning koopt heb je 3 dagen bedenktijd. In deze tijd kun je kosteloos en zonder opgave van reden de overeenkomst ontbinden.

De vergoeding voor de begeleiding die een makelaar ontvangt bij de aan- of verkoop van een huis.

Bouwtechnisch onderzoek vóór de aankoop van een huis, met als doel inzicht te krijgen in de staat van onderhoud met een inschatting van mogelijke reparatiekosten.

Bij verkoop van je woning verplicht aan te bieden. Bij aankoop geeft dit belangrijke informatie. Een groot deel van de woonlasten bestaat namelijk uit de energiekosten. Meer informatie bij je makelaar.

De waarde van een woning bij een gedwongen verkoop. Meestal ligt dit bedrag tussen de 75% en 90% van de marktwaarde.

Beeld is alles bepalend. Om een goede eerste indruk te geven, maken wij gebruik van onze huisfotograaf, die jouw huis prachtig vastlegt. Een meerwaarde voor de verkoop. Informeer gerust vrijblijvend voor de mogelijkheden.

Een grote financiële verplichting. Hoe weet je zeker dat de hypotheek die je afsluit, bij je past? Onze onafhankelijke hypotheekadviseurs kunnen je helpen. Zij werken niet in opdracht van een bank of verzekeringsmaatschappij!

Een overeenkomst tussen koper en verkoper waarin de afspraken nauwkeurig zijn vastgelegd. In vele gevallen wordt de koopakte opgesteld door de makelaar, die het concept aan beide partijen voorlegt. Als beide partijen hebben ondertekend dan wordt de koopakte naar de notaris gestuurd die een akte van levering opstelt.

De kosten voor de overdracht van de woning komen voor rekening van de koper. Onder ‘kosten koper’ vallen:

  • Overdrachtsbelasting.
  • Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster.

Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte.

De leveringsakte wordt opgesteld, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Dit is de akte waarmee de woning officieel wordt geleverd en dus op naam van de koper komt te staan.

Zie aankoopmakelaar en verkoopmakelaar.

Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden aangeboden. Ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde genoemd.

Een openbaar ambtenaar die door de Koning is benoemd. Zonder zijn/haar tussenkomst is de eigendomsoverdracht van een huis, maar ook het afsluiten van een hypotheek niet mogelijk.

Het proces van bieden tussen koper en verkoper dat vooraf gaat aan het tot stand komen van een overeenkomst. Je bent pas in onderhandeling als de verkoper een tegenvoorstel uitbrengt.

Dit is de voorwaarde waarop de koopovereenkomst kostenloos kan worden ontbonden. Er kunnen één of meerdere voorwaarden in de koopovereenkomst opgenomen worden. Voorbeelden daarvan zijn:

  • het niet verkrijgen van een hypotheek
  • het niet verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie
  • het niet verkrijgen van een woonvergunning
  • het verkopen van de eigen woning
  • bouwtechnische keuring

Inspectie van de woning door de kopers kort voordat de woning offi cieel wordt overgedragen. Dit gebeurt in het bijzijn van de verkoper of zijn/haar makelaar. Bij nieuwbouw gebeurt de oplevering door de aannemer.

Hierin beschrijft de taxateur de werkelijke woningwaarde en onderbouwt hoe hij/zij hiertoe is gekomen. De geldverstrekker wil dit rapport inzien om te beoordelen of en hoeveel geld hij jou wil uitlenen met deze woning als onderpand. Hiervoor heb je (meestal) een gevalideerd taxatierapport nodig. Dit is gecontroleerd door een onafhankelijk instituut.

Er zijn gratis apps beschikbaar. Met deze apps heb je een goed overzicht van alle dingen die je rond je verhuizing moet doen. Een ‘papieren’ verhuisplanner kun je nog steeds downloaden op www. damen-og.nl

De verkoopmakelaar van Damen heeft grote kennis van de huizenmarkt en een groot netwerk. Hij/zij zal er alles aan doen om jouw woning zo goed mogelijk te verkopen in overleg met jou.

Huizen die goed verzorgd en ingericht zijn, zijn ook goed te verkopen. Je las het al in dit magazine. Een uitgebreide checklist is eenvoudig te downloaden via onze website.

Verzeker je niet als het te laat is. Waar tegen moet je je verzekeren? Wij zijn een onafhankelijk tussenpersoon. Maak hier vrijblijvend gebruik van.

De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod.

Dit is een zekerheidstelling die een koper bij de aankoop van een woning aan de notaris overmaakt ten behoeve van de verkoper. Meestal is deze waarborgsom 10% van de koopsom.

Een gedegen prijsadvies om in overleg met verkoper te komen tot een reële vraagprijs. Bij Damen makelaardij bieden we een gratis waardebepaling aan.