Particuliere verzekeringen

Soorten verzekeringen

Huis en Haard

Deze verzekeringen mogen in geen enkel huishouden ontbreken

 • Inboedelverzekering
 • Opstalverzekering (voor huiseigenaren)
 • Aansprakelijkheidverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Glasverzekering
 • Huurdersbelang

Inkomen en gezondheid

Financieel het leven leiden zoals je gewend was, ook als het even tegenzit

 • Ziektekostenverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidverzekering
 • Woonlastenverzekering
 • Ongevallenverzekering

 

Verkeer

Verzeker jouw schade én die aan derden

 • Autoverzekering
 • Motorverzekering
 • Brom of snorfietsverzekering
 • Fietsverzekering

Hobby en vrije tijd

Voor zorgeloze vakanties en vrije tijd

 • Reis- annuleringverzekering
 • Wintersportverzekering
 • Caravanverzekering
 • Pleziervaartuigenverzekering
 • Mobiele apparatuurverzekering
 • Oldtimer verzekering
 • Kostbaarheden verzekering

Maak een afspraak