Damen O.G.

NVM corona maatregel

Advies NVM inzake Covid 19: Doorgaan voor nu, maar voorzichtigheid geboden! Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, dat zich snel verspreidt door ons land. Vanavond hebben het Algemeen Bestuur, directeur en verenigingsmanager vergaderd over de laatste ontwikkelingen en mededelingen vanuit het kabinet. Aanvullend op het onderstaande volgt morgen nadere informatie en uitwerking.

Advies NVM inzake Covid 19: Doorgaan voor nu, maar voorzichtigheid geboden!

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, dat zich snel verspreidt door ons land. Vanavond hebben het Algemeen Bestuur, directeur en verenigingsmanager vergaderd over de laatste ontwikkelingen en mededelingen vanuit het kabinet. Aanvullend op het onderstaande volgt morgen nadere informatie en uitwerking.

Gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, kunnen bezichtigingen plaatsvinden. Echter, onder stringente voorwaarden.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM haar leden om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden van elkaar waar mogelijk.

Verder geldt het advies om wat digitaal of telefonisch kan, ook op die wijze te doen, om daarmee het aantal fysieke contacten te beperken. Bij het plannen van fysieke contacten wordt nadrukkelijk geadviseerd om vooraf bij kopers en verkopers en alle andere betrokkenen actief te informeren naar hun gezondheidstoestand en hen te verzoeken de hygiëne adviezen van RIVM na te leven. Daarnaast wordt geadviseerd om bij fysieke bijeenkomsten het aantal personen zoveel mogelijk te beperken. Groepsbezichtigingen en Open Huizen raden we af.

Kantoren hoeven nu niet te sluiten, maar conform het advies van het Rijk, adviseren wij dat medewerkers zoveel mogelijk thuis werken.

Dit advies geldt in eerste instantie tot 6 april, of totdat de situatie vraagt om wijziging. Let wel, het kan zijn dat er regionaal afwijkende richtlijnen worden opgesteld door lokale of provinciale overheden. Het Algemeen Bestuur beseft dat dit een ingrijpend advies is, maar noodzakelijk gezien de snelle verspreiding van het Covid 19 virus.

Bijeenkomsten gaan niet door

Alle fysieke bijeenkomsten die landelijk door het NVM bureau georganiseerd zijn tot 6 april, gaan niet door. In verband met het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus heeft de Academie voor Vastgoed besloten al haar cursussen tot 6 april te annuleren. Voor vragen is de Academie bereikbaar op telefoonnummer 030 - 608 51 60.

Crisisnummers

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket.

Uw rol als werkgever

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ze moeten hun werknemers ook voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen.

Voor werknemers geldt:

• Werk indien mogelijk thuis. Wanneer je (neus)verkouden of hoesterig of grieperig bent, moet je thuiswerken.

• Was je handen regelmatig.

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes.

• Krijg je koorts in combinatie met luchtwegklachten én ben je in een van de risicogebieden geweest, neem dan direct telefonisch contact op met de huisarts.

• Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen.

NVM werkt thuis

Het landelijke advies is om thuis te werken als dat kan. Van 16 maart tot 6 april werken daarom ook de NVM-medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. De NVM blijft telefonisch bereikbaar op nummer: 030 – 608 51 85.

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

Telefoon: (030) 608 51 85

Copyright ©️ NVM - Alle rechten voorbehouden

Afmelden / Aanmelden  / Wijzig uw voorkeur

home icon