Damen O.G.

Corona en de woningmarkt in Limburg – Deel 2

In april van dit jaar schreef ik mijn eerste relaas over de effecten van Covid-19 op de woningmarkt. We zaten toen net in de grootste gezondheidscrisis van de Westerse wereld in een hele lange tijd en logischerwijs leidde dit tot de wildste geruchten en uiteenlopende verwachtingen.

Met name economen dichtten de woningmarkt weinig positieve kansen toe. Er zou zelfs al sprake zijn van een terugval in aanvragen, kijkers en kopers, maar in april herkenden makelaars zich echter nog verre van in deze verhalen. Het was drukker dan ooit. 

Ik besprak destijds de verwachtingen vanuit het perspectief van de makelaar. In mijn ogen zijn er 3 zaken die grotendeels bepalen of het een verkopersmarkt of een kopersmarkt is en hoe snel en gunstig woningen dus verkocht kunnen worden. Het gaat hier om vraag, aanbod en hypotheekrente. 

De rente zou mogelijk gaan stijgen, maar is vooralsnog alleen maar verder gedaald. Dat betekent dat kopers meer kunnen besteden aan een woning en men meer kan (over)bieden. Dat is positief voor de verkoper. Zelfs als de rente zou stijgen dan is deze historisch gezien nog steeds extreem laag. Het aanbod in Nederland is ook historisch krap met een geschat tekort van 330.000 woningen in heel Nederland wat tot 2025 mogelijk oploopt naar 420.000 (bron: Trouw). Ook in de regio Zuid-Limburg is de krapte op termijn verder toegenomen door achterblijvende nieuwbouw, een dalende huishoudensgrootte, minder krimp en positieve migratie. De vraag zal mogelijk door klappen in diverse economische sectoren ietwat afnemen, maar zoals bekend kan elke woning maar 1 keer verkocht worden en blijven er vooralsnog genoeg potentiële kopers over t.o.v. het beschikbare aanbod. 

Wat de markt op de langere termijn gaat doen is zeker ongewis, maar vooralsnog zou er dan heel veel moeten veranderen rond deze drie pijlers om een serieuze kentering teweeg te brengen en zoiets gaat zeker niet overnacht. Mogelijk zullen de prijzen (op termijn) toch iets afvlakken doordat de hoogste bieder vanwege economische afwegingen afhaakt en de woning aan de 2e kandidaat wordt verkocht, maar dat zal de grootste verandering op de korte termijn wel zijn. Door het vervallen van de overdrachtsbelasting van 2% voor kopers tot 35 jaar in 2021 zal dit hen echter meer mogelijkheden geven om dat bespaarde geld te investeren in de koopsom, hetgeen zeker niet prijsdrukkend zal werken. Het geeft een starter wel een betere positie t.o.v. een belegger die nu 8% moet gaan betalen ipv 2%. Hun rendement zal daarmee onder druk komen te staan waardoor zij voor bepaalde woningen mogelijk afhaken.

Niet zelden voeren we dan ook gesprekken met onze klanten waarin zij zoeken naar handvaten. ‘Moet ik nu kopen of kan ik beter wachten?’ ‘De prijzen zullen zeker toch wel gaan dalen binnenkort of niet?’ Feit is dat wij dergelijke gesprekken al sinds 2017 voeren en dat de praktijk tot nu toe duidelijk anders heeft uitgewezen. Ook corona lijkt daarin dus tot nu toe een druppel op een hete plaat. Met name door de dalende hypotheekrente hoeft een hogere koopsom niet direct een hogere maandlast te betekenen dan enkele jaren terug en voor velen is een aankoop iets voor de langere termijn. Met de huidige populaire hypotheekvormen (annuïtair of lineair aflossen) is kopen met een hypotheek tegenwoordig nog steeds een interessante aangelegenheid met ingebouwde spaarpot en zeker t.o.v. het dure huren.

Door de corona beperkingen is het voor ons makelaars ook een grotere uitdaging om zoveel mogelijk mensen een kans te bieden om een gewenste woning te komen bekijken. Gelukkig mogen we met de juiste maatregelen (mondkapje tijdens bezichtigingen, klinken desinfecteren, woning luchten, etc.) toch blijven werken en onze klanten helpen bij de zoektocht naar hun nieuwe thuis. Een open huis is helaas geen optie op het moment dus soms zullen we mensen teleur moeten stellen bij een grote vraag bij bepaalde woningen. Het is dan ook zaak je tijdig te melden als je een woning voorbij ziet komen en het aanmaken van een woningalert via onze website kan je daarbij helpen: https://www.damen-og.nl/48-442c/zoekprofiel-aanmaken

We zien ook in de lijn van het dalende aanbod een terughoudendheid bij verkopers om te verkopen. ‘Want mijn woning wordt wel verkocht, maar wat als ik niks nieuws vind? Sta ik dan op straat en dan?’ Er zijn hierin zeker wel mogelijkheden. De positie van de verkoper is goed te noemen in de onderhandeling met een koper, waardoor in goed overleg een latere levering dan gemiddeld gebruikelijk is besproken kan worden. Dit geeft je meer ademruimte om na verkoop van de eigen woning een nieuwe plek te zoeken. 

Aan de andere kant is het zonder meer beter om met zo min mogelijk ‘ballast’ je zoektocht te starten. Hoe minder ontbindende voorwaarden, hoe beter je positie is t.o.v. de verkoper. Heb je bijvoorbeeld met je partner beiden een eigen woning en wil je samen iets nieuws kopen, overweeg dan om 1 van de 2 woningen alvast te verkopen alvorens je gaat zoeken. Of check met 1 van onze hypotheekadviseurs of het mogelijk is om zonder voorbehoud verkoop eigen woning te kopen, mogelijk met een overbruggingskrediet. Stel een latere levering van je nieuwe woning voor bij de verkoper zodat je direct na het tekenen van de koopovereenkomst de mogelijkheid hebt om je eigen courante woning in de markt te zetten en te verkopen voordat de nieuwe woning geleverd wordt. Dan kun je alsnog 1 op 1 verhuizen en zit je niet vast aan dubbele lasten. Belangrijk is wel om tijdig een goed beeld te vormen van de waarde en courantheid van je eigen woning zodat je dit traject weloverwogen en met een beperkt risico in kunt gaan. Realiseer je goed wat de voorwaarden en consequenties van een dergelijke constructie kunnen zijn maar zeker ook wat het je kan opleveren in positieve zin. Veel verkopers vernemen graag van hun verkoopmakelaar dat een geïnteresseerde koper zich goed heeft voorbereid en dat schept vertrouwen wat weer leidt tot betere kansen in het verkrijgen van de woning.

Kortom, de markt is nog altijd erg krap, de vraag is groot en de rente zeer laag. Een echte verkopersmarkt dus en voor kopers, met name starters, erg lastig om een leuke woning te kopen. Om als koper toch goed beslagen ten ijs te komen, is het meer dan ooit van belang om de huidige situatie en de mogelijkheden goed in kaart te brengen. Wat is uw huidige woning waard, wat zijn de mogelijkheden qua financiering en hoe zorgt u ervoor dat u tijdig een afspraak kunt maken bij een woning waarin u interesse heeft? We komen dan ook graag een keer bij u langs voor een vrijblijvend waarde advies van uw woning, waarbij we ook graag de mogelijkheden van aankoopadvies en aankoopbegeleiding met u bespreken. Onze hypotheekadviseurs bespreken graag de financiële mogelijkheden met u, waardoor we u volledige service kunnen leveren in uw volledige woningdossier. Zien we u binnenkort? 

Blijf verder gezond, alvast fijne feestdagen met uw dierbaren gewenst en hopelijk in 2021 weer een update met positieve berichten over de woningmarkt in Limburg!

Door: Damen Makelaardij, Michel van Dinther 

  
home icon