Damen O.G.

Corona en de woningmarkt in Limburg

Het zijn roerige tijden op de woningmarkt. Sinds de strikte overheidsmaatregelen enkele weken geleden van kracht werden, is er een nieuwe manier van werken ontstaan.

Makelaars werken administratief veelal van huis uit i.p.v. uit kantoor, tijdens bezichtigingen worden de handen gedesinfecteerd, proberen we afstand te houden en de digitale informatievoorziening neemt een vlucht. Elke dag opnieuw staan de kranten en social media vol met berichten over de woning- en hypothekenmarkt en wat de invloed van Covid-19 erop zal zijn. Niet zelden gaat het echter om grove verwachtingen en inschattingen die in deze moeilijke tijd van onzekerheden heel lastig te onderbouwen zijn.

Voor u als kandidaat koper/verkoper natuurlijk ook lastig om zo een verstandige keuze te maken. Moet ik nu wel iets kopen? Wat doet de hypotheekrente? Zijn er wel kopers voor mijn woning nu of wacht ik tot alles over is gewaaid? Ingewikkelde vragen die een grote financiële impact kunnen hebben op uw leven. Ook wij kunnen niet ver in de toekomst kijken, maar vanuit onze ervaring in de dagelijkse praktijk kunnen we u wel aangeven hoe de vlag er nu bij hangt. Als NVM makelaar en grootste makelaarskantoor van Limburg beschikken wij over een grote hoeveelheid data, transacties en de dagelijkse input van honderden klanten.

Vooralsnog loopt de woningmarkt nog grotendeels door op het niveau van begin dit jaar. De doorlooptijden zijn kort en biedingen boven de vraagprijs zijn niet ongewoon. Uit onderzoek van woningwebsite funda bleek dat het aantal kijkers op hun site en het aantal aanvragen voor bezichtigingen halverwege maart een flinke daling te zien kregen van wel 30%. Inmiddels is het aantal kijkers op funda weer terug op het oude niveau en ook het aantal bezichtigingsaanvragen toont alweer een stijgende lijn richting het oude niveau. Doordat er toch ook een grote groep kandidaat kopers zijn die op dit moment in een financieel onzekere situatie zitten, zullen concrete aanvragen voor afspraken de komende tijd wellicht op een lager niveau blijven staan. Dit hoeft een verkoper echter niet af te schrikken om nu zijn woning te koop te zetten.

 

Figuur 1 Ontwikkeling paginabezoeken funda (bron:funda)

De parameters staan op dit moment namelijk nog allemaal op groen voor een verkopersmarkt:

- De hypotheekrente staat nog altijd enorm laag. Er klinken verhalen dat de rente gaat stijgen, maar tegelijkertijd zijn er ook alweer banken waarbij de rente daalt. Zolang het geld ‘goedkoop’ blijft, kunnen mensen meer uitgeven aan een woning.

- Het aanbod is nog altijd heel krap, dat is niet zomaar even opgelost door een daling in het aantal kandidaat kopers. De krapte-indicator, een getal dat aangeeft uit hoeveel woningen een potentiële koper kan kiezen, is nog altijd historisch laag en ver verwijderd van een gezonde evenwichtige marktsituatie. 

- Er zijn wegens de krapte ook nog altijd voldoende kopers, de vraag is daarmee ook goed. De vraagzijde wordt gestuurd door de economische situatie. Omdat de verwachting wel reëel is dat een deel van de kandidaat kopers gaat afhaken vanwege de financiële onzekerheid, krimpt de vraag waarschijnlijk wel (iets). Omdat er bij veel woningen nog altijd genoeg kandidaten zijn en soms meerdere biedingen op nog meer bezichtigingen, zullen de meeste woningen daar vooralsnog weinig last van hebben. Het pand kan immers maar 1x verkocht worden en vooral in de gangbare prijsklassen onder en rond de NHG grens is er nog altijd heel veel activiteit en een enorme groep kandidaten.

Voor nu is het nog geenszins duidelijk wanneer we volledig afscheid kunnen nemen van dit virus en het is dan ook niet mogelijk om nu concreet in te schatten of we daarna in een betere of mindere periode terecht gaan komen voor verkoop dan nu. Wel merken we dat doorstromers, bijvoorbeeld mensen die een (nieuwbouw)woning gekocht hebben waar ze pas over een tijdje in kunnen, met plannen om bijvoorbeeld na de zomer te gaan verkopen, nu vervroegd hun woning aanbieden. Afspraken met kopers over een uitgestelde levering kunnen daarin zeker goed gemaakt worden, iets waar NVM-Limburg voorzitter Etiënne Erkens eerder deze week ook al aan refereerde.

De signalen staan vooralsnog dus zeker nog op groen voor een succesvolle verkoop. Het aanbod is beperkt, de rente staat laag en aan de vraagkant zijn voldoende zoekers over. Juist doordat zij merken dat de concurrentie nu iets minder hevig is, zullen zij nu ook concreter in actie kunnen komen.

Zowel voor verkopers als kopers is het dus nog steeds een goede periode op de woningmarkt die voldoende kansen biedt. Dat zal niet van vandaag op morgen ineens drastisch veranderen. We helpen u graag in deze roerige tijd om u te voorzien van actueel en gedegen advies m.b.t. uw persoonlijke situatie middels een gratis waardebepaling van uw woning, vrijblijvend hypotheekadvies of professionele aankoopbegeleiding en wensen verder iedereen vooral veel gezondheid toe in deze tijd.

Door: Damen Makelaardij, Michel van Dinther 

home icon